FANDOMReglerEdit

1. Rundespill.Edit

1-1. For at en runde skal være tellende må en annen deltager av Kamerat Golf være med på flighten.

1-2. 1 Mulligan per 9. (Ikke på green)

1-3. Ellers gjelder golfreglene.


2. Minikonkuranser.Edit

2-1. Det må minst være 3 deltagere.

2-2. Det deles ut maks 3 poeng per øvelse.

2-3. Det deles ut maks 12 poeng på en event.

2-4. Det deles maks ut 24 slike poeng på en runde. 2-5. For at alle skal kunne delta må en event må den være planlagt minst to dager før, og lagt inn på kamerat.wikia.


3. Poengdeling.Edit

3-1. Poeng deles når to eller flere spillere har samme resultat. Da legges deres plaseringers poeng sammen og deles på antallet spillere.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.