FANDOM


Old-Course-St.-Andrews

Regel nr 1 i reglene fra 1744 lyder: You must tee your ball within one club’s length of the hole.Tenk deg hvordan man i dag ville ha reagert på noe slikt! Men hvordan var det den gang?

Ganske mye røffere enn det vi har det i dag. De eneste maskinene de hadde til å stelle banene for seg var sauer og kaniner.
I den norske regelen sier vi spilleområdet om den delen av banen hvor du finner fairwayen og roughen. Men hvis du har forsøkt deg på den engelske regelteksten, støter du på uttrykket "through the green".
Og det er nøyaktig hva det var: Det var ingen forskjell - i alle fall ingen stor forskjell - på rough, fairway og green. Man spilte ballen gjennom det grønne i ordets rette forstand!

Tenk bare på uttrykkene som greenfee og greenkeeper, uttrykk vi har akseptert fra engelsk, men som "avslører" at det i lange tider ikke var noen markerte forskjeller på banen. Først langt ut på 1800-tallet begynte man å snakke om putting green og ga altså en annen kvalitet på området i nærheten av hullet.

Og tenk på at man skulle begynne spillet på neste hull innen en køllelengde fra hullet. Når de så pegget opp ballen tok de gjerne en neve sand fra det hullet de nettopp hadde avsluttet...
Ja det var tider.


Regel 2 fra 1744 lyder:"Your tee must be on the ground."
Virker ikke det rimelig selvsagt? Hvordan skal det ellers gå til?
I følge Ken Chapman har mange moret seg over akkurat denne frasen, men sannsynligvis menes nøyaktig det som står, mener Chapman. Man fikk ikke lov til å gjøre noe annet enn å lave en haug med sand som skulle være på bakken, og ikke bygges opp på noe annet!
Med andre ord har vi en forløper til dagens regel 14-3 som forbyr kunstige hjelpemidler.
Altså er den tidens regel 2 en meget fornuftig og fremsynt regel.

Regel 3 lyder: "You are not to change the Ball which you strike off the Tee."
Igjen en meget fornuftig og lettforståelig regel. Dette gjenkjenner vi fra dagens Regel 15-1: "En spiller må hulle ut med ballen som er spilt fra utslagsstedet med mindre en regel tillater ham å erstatte med en annen ball."
Den opprinnelige setningen inneholder også litt mer - nemlig forbudet mot å bytte ball underveis, slik vi har tillatt oss hvis ballen blir skadet under vanlig spill. Se på Regel 5-3 om ball uskikket for spill.
De ærverdige herrer i Edinburgh i 1744 var atskillig mer ordknappe og mye strengere enn vi er.


Regel 4 lyder: "You are not to remove Stones, Bones or any break Club for the sake of playing your Ball, except upon the Fair Green, and that only within a Club length of your Ball."

Her gjenkjenner vi det vi i dag kaller løse naturgjenstander. Vi aner muligens at det var visse områder på banen som var bedre enn andre, siden de nevner "the fair green". Bortsett fra det, er det vel lenge siden dagens golfere ryddet unna benrester på banen! Vi får nøye oss med å konstatere at verden visstnok går fremover...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.